Thank you for your patience while we retrieve your images.
הקצה הפרימיטיבי של הקו // מיצג // 20:00 ו- 21:30 // קומה 3//
איריס גולדברג; ליאת פיש שדה; אליסון שר
הקהל מוזמן לצלם ולרשום את המיצג

הקצה הפרימיטיבי של הקו // תערוכה קבוצתית // 17:00-24:00 // קומה 4//
ג'יי אל; גילה בן ישראל; דורית ברק; מיכל גבע; אלי דינר; כרמלה וייס; חנה יגר; דינה לוי; אורנה לוצקי; אלמה מכנס-קז; דורית פלדמן

קבוצת פורטפוליו // סטודנטים מציגים עבודות // 17:00-24:00 // קומה 3/
איגור בירקן // מקומי // תערוכת יחיד // 20:30 // דרך צילום - הגלריה

הזמנה

הזמנה

1996 "Nerve" אורנה לוצקי, מתוך הסדרה

1996 "Nerve" אורנה לוצקי, מתוך הסדרה

איריס גולדברג, אליסון שיר, הקצה הפרימיטיבי של הקו

איריס גולדברג, אליסון שיר, הקצה הפרימיטיבי של הקו

אלי דינר, דיוקן עצמי, 1995

אלי דינר, דיוקן עצמי, 1995

2010 אלמה קז מכנס, ללא כותרת

2010 אלמה קז מכנס, ללא כותרת

אריק חן, יצירה בחול. 2010

אריק חן, יצירה בחול. 2010

ג'יי אל, עמק המוות, 2011

ג'יי אל, עמק המוות, 2011

גילה בן ישראל, אובדן הכיוון, 2011

גילה בן ישראל, אובדן הכיוון, 2011

דורית ברק, פרמוטציות, 2008

דורית ברק, פרמוטציות, 2008

דורית פלדמן, מסדרת עבודות גוף 1978

דורית פלדמן, מסדרת עבודות גוף 1978

דינה לוי, ללא כותרת, 2003

דינה לוי, ללא כותרת, 2003

חנה יגר, פרוק והרכבה, 2009

חנה יגר, פרוק והרכבה, 2009

כרמלה וייס, וילי ברנדט, 2007

כרמלה וייס, וילי ברנדט, 2007

מיכל גבע, ללא כותרת, 2008

מיכל גבע, ללא כותרת, 2008