Thank you for your patience while we retrieve your images.


Loving Art 2009 אוהבים אמנות

Love Art - Tel Aviv 2009 במסגרת אירועי אוהבים אמנות, אמני מתחם קיבוץ גלויות 45 יוצרים ביניהם שיח הבוחן את המושג 'קשר' על מנעד פירושיו השונים – בין קונספירציה לקואופרציה. בגלריה של בניין קסטיאל השכן, הם מציגים את התערוכה "קשרים", המתכתבת עם עולם הצריכה ועם עולם התיאטרון והתרבות בכלל, באצירת המחזאי רון ישועה. במרחב התצוגה של המתחם עצמו יציגו אמנים אורחים תערוכת סדנאות, וביניהם יקשר מיצב של עתר גבע. סדנאות הקבע של אמני המתחם ובית הספר "דרך צילום" יהיו פתוחים לקהל.אמני הקבוצה: ג'יי אל, תמר אלול, גילה בן ישראל, דורית ברק, עתר גבע, אלי דינר, כרמלה וייס, חנה יגר, דינה לוי, אורנה לוצקי, עלמה מכנס קז, רבקה פוטשבוצקי, דורית פלדמן.שעות הפעילות: 10.9 יום ה' 17:00-23:00 בשעה 20:00 פתיחה חגיגית בגינה של קסטיאל (הכניסה מאחורי קבוץ גלויות 47), 11.9 יום ו' 12:00-17:00, 12.9 שבת 10:00-16:00. בימים שישי ושבת תפעיל העריה במתחם קבוץ גלויות 45: בימת D.J. מהרכב "התפוחים" ועמדת מידע.
Loving Art 2009  אוהבים אמנות