Thank you for your patience while we retrieve your images.


Houses from Inside, 2010, בתים מבפנים

אדריכל: לא ידוע; נבנה בשנות ה-70.
מבנה תעשייתי משנות ה-70 שאוכלס בעבר בעיקר במלטשות יהלומים. כיום התעשייה נוטשת אט אט את הבניין, ואת האולמות הענקיים תופסים סטודיואים של אמנים. הזדמנות להציץ לתוך חללי המבנה ולראות "שימוש מחדש" (Re-use) בהתהוות.
סטודיואים פתוחים. אין צורך ברישום מוקדם.

יום שישי, 16:00-11:00; יום שבת, 16:00-11:00.
Houses from Inside, 2010, בתים מבפנים