Thank you for your patience while we retrieve your images.


"Group Exhibition" May 2009 "תערוכה קבוצתית"

"Group Exhibition" - White Night 2009, Tel Aviv התערוכה "תערוכה קבוצתית" יוצאת מתוך המניעים הלא מוצהרים לקיומן של תערוכות קבוצתיות, ומבטלת את ה-"תירוץ" המרכזי לתערוכה כזו, שהוא הנושא - התמה. העבודות נבחרות על פי טעמה האישי של האוצרת ומתחברות במהלך מתגלגל של נקודות השקה.
זהו עוד שיתוף פעולה של סדנאות האמנים בקבוץ גלויות 45 ושל בית הספר לצילום "דרך צילום", ששוכנים בבניין תעשייתי קסום ומאתגר, שהפך ע"י כך למקום של אמנות. אמני הבניין ואמנים אורחים מציגים תערוכה רב תחומית בסדנאות גבוהות התקרה ובמסדרונות הפטיו. בוגרים של "דרך צילום" מציגים תערוכת צילום בגלריית בית הספר.
"Group Exhibition"  May 2009  "תערוכה קבוצתית"