Zenfolio | KG45 - קיבוץ גלויות 45 | Orit Leibovitz Novitch אורית ליבוביץ נוביץ
אורית ליבוביץ נוביץ
orit leibovitz novitch
אמנית רב תחומית
leibonov@gmail.com

לינקים
(מופע רחוב) פרנציפסה מלכת האמבטיה
https://vimeo.com/81211665
המעבדה של סטראגה- ( מופע רחוב)-
https://vimeo.com/81281728
תופר החלומות -
https://www.youtube.com/watch?v=zkQ4Ap70J8g
התיאטרון של אמיליה -
https://www.youtube.com/watch?v=yq32xbTbYS4