Thank you for your patience while we retrieve your images.
נולדה בתל-אביב ב- 1950
בוגרת האוניברסיטה העברית בלימודי תולדות האמנות ופילוסופיה
בוגרת המדרשה לאמנות
בוגרת לימודי עריכת וידאו בביה"ס "וידאוסוניק״ (ג׳אמפ קאט)
חיה ויוצרת בתל-אביב

מעניינים אותי דימויים מ"יד שניה". ההתחלה תמיד בדימוי מצוי (רדי מייד) שמתרחק ממקורו הספציפי והופך לדימוי חדש או בעל מטען שונה, דרך תלישתו מהקונטקסט והעמדתו בחיבור אחר ובלתי צפוי, עם דימויים אחרים.
הצילום מספק לי "עדות" על המציאות; חיקוי, אילוזיוניזם ושבירתם, הקפאת הרגע, התנועה שקפאה, רמזים לסיפור לא-סיפור,קלוז אפ ופוטומונטז' כאפשרויות לתפישה חדשה של החלל.
הציור אף פעם אינו "סיפורי" (נרטיבי) אלא יותר מרמז, מציע עוד אפשרויות למטענים ויזואליים או סמליים ורגשיים, שהדימויים נושאים איתם. זו עוד אפשרות לשבירת אחדות וגבולות, ויצירת יחסים חדשים עם דימויים אחרים והחלל הציורי. הציור מציג תעתועי ראיה ותפישה, ולעיתים סוג של מציצנות (דרך שכבות של הסתרה, ודו משמעות).
יש משמעות וחשיבות בעיני לציור כמלאכה, לעיתים סיזיפית, ואני מרבה להדגיש זאת בעבודותי.

Guestbook for Iris Aaronsohn איריס אהרונסון
מולי(non-registered)
-סוף סוף את יוצאת לאור עם העבודות המופלאות והמרגשות שלך
! מאחל לך המשך יצירה פורה -רוצים עוד ועוד
באהבה רבה,
מולי
The guestbook is empty.
Loading...